GEOTRIS - Geodetske storitve

Geotris, Željko Turk s.p.

Sinja gorica 13,
1380 Cerknica

GSM : 041/ 789 -738


Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2010.
Pogodbo o opravljanju geodetskih storitev smo sklenili z Ministrstvom za okolje in prostor - Geodetsko upravo Republike Slovenije dne 16.9.2010.
Geotris Željko Turk s.p. je vpisan v seznam projektivnih in geodetskih podjetij Inženirske zbornice Slovenije pod evidenčno številko 0227.


Odgovorna oseba:
Željko Turk, inž.geod., odgovorni geodet, identifikacijska številka pooblaščenega inženirja Geo0320